Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga farliga kemikalier som ingår i konsumentvaror, bland annat ska myndigheten undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

– Genom de nya kartläggningarna vill vi skaffa oss ökad kunskap om innehållet i vanliga material. Ett viktigt syfte med detta är att kunna identifiera om det finns kemikalier som i dag inte regleras i lagstiftningen men som skulle behöva åtgärdas, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen har beslutat om fem kartläggningsprojekt inom följande områden som kommer att genomföras i höst:
  • Kemikalier i gummi och silikon
  • Kemikalier i papper och pappmaterial
  • Kemikalier i intimhygienprodukter
  • Mikroplast i kemiska produkter
  • Kemikaliekrav i miljömärkning
Kartläggningen av intimhygienprodukter är kopplad till Kemikalieinspektionens pågående tillsynsprojekt om kemikalier i bland annat bindor, tamponger och menskoppar. Undersökningarna av mikroplast i kemiska produkter är kopplade till ett särskilt regeringsuppdrag som ska redovisas i december 2017. – Kartläggningarna kan bidra på flera sätt till en giftfri vardag och en giftfri miljö. Genom att öka kunskapen om kemikalieinnehållet i olika material kan vi också underlätta för företagen att byta ut problematiska ämnen mot bättre alternativ, säger Erik Gravenfors.