Pål Stenmark, professor i strukturell biokemi, har upptäckt ett nytt gift mot malariamyggor. Giftet – som bryts ner i naturen och därmed inte lämnar kvar onaturliga rester – är en variant av botox.

Att bekämpa malaria är viktigt, men inte helt okomplicerat, då vanliga insektsgifter blir kvar i naturen länge och kan få många oönskade miljöeffekter. Men det botulinumtoxin som Pål Stenmark har upptäckt, PMP1, bryts ner i naturen och lämnar inga onaturliga rester. Det är också väldigt specifikt, då det är avgränsat till myggor.

– Giftet klyver sönder ett protein som är nödvändigt för att kopplingen mellan nerver och muskler ska fungera. PMP1-giftet har utvecklats så det specifikt kan klyva proteinet i en mygga i stället för en människa. Giftet kan också tas upp från myggans ”mage” som är väldigt annorlunda från däggdjur. Den är till exempel kraftigt basisk i stället för kraftigt sur.

Vad är nästa steg i forskningen?

– Vi kommer nu att undersöka om vi kan förändra PMP1 så det kan användas mot andra skadeinsekter. Vi vill också identifiera receptorn som giftet binder till i myggan. Eftersom PMP1 är det första botulinumtoxinet som är aktivt mot insekter, finns massor av frågor som vi vill besvara, säger Pål Stenmark i ett pressmeddelande.