Pål Stenmark, professor i strukturell biokemi, har upptäckt ett nytt gift mot malariamyggor. Giftet – som bryts ner i naturen och därmed inte lämnar kvar onaturliga rester – är en variant av botox.

Att bekämpa malaria är viktigt, men inte helt okomplicerat, då vanliga insektsgifter blir kvar i naturen länge och kan få många oönskade miljöeffekter. Men det botulinumtoxin som Pål Stenmark har upptäckt, PMP1, bryts ner i naturen och lämnar inga onaturliga rester. Det är också väldigt specifikt, då det är avgränsat till myggor.

– Giftet klyver sönder ett protein som är nödvändigt för att kopplingen mellan nerver och muskler ska fungera. PMP1-giftet har utvecklats så det specifikt kan klyva proteinet i en mygga i stället för en människa. Giftet kan också tas upp från myggans ”mage” som är väldigt annorlunda från däggdjur. Den är till exempel kraftigt basisk i stället för kraftigt sur.

Vad är nästa steg i forskningen?

– Vi kommer nu att undersöka om vi kan förändra PMP1 så det kan användas mot andra skadeinsekter. Vi vill också identifiera receptorn som giftet binder till i myggan. Eftersom PMP1 är det första botulinumtoxinet som är aktivt mot insekter, finns massor av frågor som vi vill besvara, säger Pål Stenmark i ett pressmeddelande.  


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.