Skidsäsongen pågår för fullt och många vallar sina skidor för bättre glid. Men många vallor är skadliga för miljön då de bidrar till utsläpp av PFAS. Ett förbud mot PFAS i skidvallor inom tävlingsskidåkningen är på väg, men enligt forskare är det också viktigt att konsumenter är medvetna om riskerna med PFAS.

Vintern i år har bjudit på många soliga dagar och mycket snö. Sportlovsveckorna byter av varandra i landet och många vill ge sig ut i spåren eller backarna för att åka skidor. Sedan lång tid tillbaka har så kallade fluorvallor varit det bästa alternativet för att få bra glid på skidorna. Men fluorvallor innehåller PFAS, en grupp kemikalier, som påverkar miljön och hälsan negativt. Vid forskningsinstitutet RISE arbetar forskare och industrin tillsammans för att minska användningen av PFAS för olika produkter. 

I projektet POPFREE har skidvalla varit ett av fokusområdena där alternativ till PFAS har utvärderats, samtidigt som man arbetat för att öka kunskapen om PFAS-fria alternativ.

– Vi upplever att det är många som fortfarande inte vet om vad PFAS är eller att det är ett problem. Vi har därför genomfört många kommunikationsaktiviteter för att öka kunskapen om PFAS och att du som konsument kan göra smartare val genom att välja PFAS-fria alternativ, säger Lisa Skedung, forskare och projektledare på RISE. 

Anledningen till att PFAS används i skidvalla är att det är vatten- och smutsavvisande och minskar friktionen mellan skidorna och snön. Men kemikalierna är inte biologiskt nedbrytbara, vilket gör att de kan ansamlas i växter, djur och människor när de sprids i naturen. 

Inställning och attityder till fluorfritt

I projektet har forskarna bland annat undersökt vasaloppsåkares inställning och medvetenhet om PFAS. I undersökningen kom man bland annat fram till att så länge eliten åker med fluorvalla vill vasaloppsåkare, både motionärer och elitmotionärer, också göra det.

Lisa Skedung, forskare och projektledare på RISE. Foto: Privat.

– Det vi såg var att om det ska hända någonting här så måste vi fokusera på tävlingsskidåkningen. Vi samlade då branschen och tog fram en gemensam handlingsplan mot PFAS-fri tävlingsskidåkning, säger Lisa Skedung. 

Internationella Skidförbundet beslutade i november 2019 att införa förbud mot fluorvallor i alla skiddiscipliner från och med vintersäsongen 2020/ 2021. Men förbudet har skjutits upp till nästkommande säsong då metoden för att testa om skidor har vallats med fluor eller inte, behöver utredas mer för att säkerställa att tävlingarna blir på lika villkor. 

Kan ge fluorfeber

En studie från Örebro universitet har påvisat att professionella vallare hade 50 gånger högre halter PFOA, en typ av PFAS, i blodet jämfört med en kontrollgrupp. PFOA har sedan juli 2020 förbjudits, men andra PFAS-ämnen finns fortfarande i fluorvallor. 

Varje gång du vallar skidorna med fluorvalla blir du direkt exponerad för PFAS. 

Att utsättas för PFAS vid till exempel skidvallning är inte akut farligt, men man kan få fluorfeber, ett influensaliknande symptom med bland annat feber och andningsproblem. Symptomen försvinner vanligen efter någon tids vila utanför vallningsmiljön, men hur långvarig exponering påverkar hälsan är ännu inte helt utrett. 

– De som vallar hemma har kanske ingen skyddsutrustning och man står ofta inomhus. Man kanske inte vallar så ofta men varje gång du vallar skidorna med fluorvalla blir du direkt exponerad för PFAS. Du andas in ångorna och partiklar när du preparerar dina skidor. Man vet inte riktigt än hur det kan påverka kroppen långsiktigt, säger Lisa Skedung.  

Många fluorfria alternativ

Sedan förbudet från Internationella Skidförbundet introducerades har nästan alla företag som tillverkar vallor lanserat nya fluorfria alternativ. Det finns alltså många valmöjligheter för den som vill åka fluorfritt. Men hur stor är skillnaden mellan fluorvalla och fluorfri valla? 

– Det man vet är att fluoret har störst effekt när det är varmt och blött. Är det väldigt kallt skulle jag säga att skillnaden mellan fluor och inte fluor inte är särskilt stor. Som motionär är vallan bara en väldigt liten del av glidet. Det finns flera andra aspekter som är viktigare, säger Lisa Skedung (se hennes tips i faktaruta). 

– Det går att åka Vasaloppet utan fluorvalla. Jag har gjort det och det funkar jättebra. Med kunskap om PFAS och dess miljöpåverkan kan man som konsument göra medvetna val och på så sätt göra skillnad för miljön, säger Lisa Skedung. 

Lisa Skedungs fem tips för bra glid utan fluorvalla

 • Välj rätt skidor. Det är inte bara längden som är viktig när du väljer skidor. Väger du för mycket för dina skidor kommer du trycka ner hela spannet mot snön och då spelar det ingen roll hur mycket valla du har, du kommer glida jättedåligt. Välj rätt skidor för din vikt och prova ut spannet i butik.
 • Håll skidorna fräscha. Efter en säsong kan du stenslipa skidorna. På så sätt håller de sig fräscha till nästa säsong. Under sommaren när skidorna står i förrådet kan man mätta undersidan av skidan med lite paraffin för att skydda belaget. Sen sicklar du bort det till början av nästa säsong innan du lägger på säsongens första valla.
 • Gör medvetna val. Om du lämnar in skidorna för vallning, fråga efter fluorfri vallning. Om du vallar hemma själv kan du välja att köpa fluorfri valla, vilket är bättre både för miljön och för hälsan. I dag finns många fluorfria alternativ på marknaden.
 • Använd rätt valla för rådande väderlek. Det finns olika vallor, glidvalla och fästvalla. De är utformade för olika väder, snötemperaturer och om det är gammal eller ny snö.

Om PFAS

PFAS, poly- och perfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier. Det finns ungefär 4700 olika PFAS-ämnen som används i många olika produkter, till exempel i smink, stekpannor och rengöringsmedel. PFAS kan inte brytas ner helt i naturen och kallas därför ofta för ”evighetskemikalier”. I Sverige får vi i oss låga halter PFAS främst via maten. Det är inte akut farligt att få i sig PFAS, men eftersom halterna byggs upp i kroppen under tid är det viktigt att inte utsätta sig för PFAS i onödan. PFOA och PFOS är två exempel på PFAS-ämnen som reglerats eftersom de kopplats till negativa hälsoeffekter. Källa: Kemikalieinspektionen.


Lovisa Widmantext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Mattias skriver:

  Det behövs ingen glidvalla. Jag har åkt längdskidor nu i minst 5 år utan att ha glidvallat dem.
  Jag sicklar dem då och då. Ibland använder jag rillern och borste. Fungerar utmärkt.
  Skulle va intressant att jämföra med vallade skidor. Och detta gäller ju också fästvalla, där tror jag övergången är lättare.