Svenska och brittiska forskare har upptäckt ett enzym i bananflugor som har införts i växten backtrav. På så sätt kan växten neutralisera sprängämnet trotyl i marken.

Trotyl förekommer i mark och grundvatten både i Sverige och internationellt. Sprängämnet förgiftar naturen och är svårt att sanera på mekanisk väg. Forskare vid Stockholms universitet och University of York har nu upptäckt att ett enzym som finns i bananflugor visat sig mycket effektivt vid sanering av trotyl. Genom att genmodifiera backtraven med enzymet kan växten inte bara överleva i marken utan också ta upp trotylen från omgivningen. – Våra modellförsök med backtrav visar att en växt med förstärkt enzymaktivitet kan användas för sanering av förorenad mark. Vi siktar nu på användning av större snabbväxande växter än den lilla plantan backtrav för praktisk tillämpning av resultaten, säger Bengt Mannervik, professor vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet.

Läs mer här (www.su.se)