Mänskligheten har överskridit en planetär gräns för miljögifter och förorenande ämnen, det är slutsatsen från ett internationellt forskarteam som har undersökt hur stabiliteten i planetens system påverkas av syntetiska kemikalier.

Studien är publicerad i tidskriften Environmental Science and Technology, där 14 forskare drar slutsatsen att mänskligheten har överskridit en planetär gräns för miljögifter och förorenande ämnen som plaster.

Det har skett en 50-faldig ökning av plasttillverkningen sedan 1950, vilket beräknas trefaldigas fram till 2050.

– Den ökningen är inte förenlig med behovet för skapa förutsättningar för långsiktig mänsklig välfärd inom planetens gränser, säger Patricia Villarubia-Gómez, doktorand vid Stockholm Resilience Centre och medförfattare på studien i ett pressmeddelande.

Dessa miljögifter hamnar i naturen i en takt som överstiger samhällets förmåga att bedöma risker och övervaka utsläppen. Stora och snabba förändringar behövs nu när det gäller såväl riskhantering och miljöövervakning som kraftigt minskade utsläpp, för att återvända inom planetens hållbara gräns, enligt rapporten.