Enligt EU:s plaststrategi ska alla plastförpackningar på den europeiska marknaden kunna återanvändas eller återvinnas kostnadseffektivt 2030. Samtidigt går majoriteten av plastförpackningarna i Sverige och EU i dagsläget till energiåtervinning, visar en ny rapport från IVL.

– Det finns en tendens att fokusera på svårigheterna med att använda återvunnen plast i kontakt med livsmedel. Men det finns ingen anledning att låsa fast sig vid livsmedelsförpackningar, i stället borde man fokusera på andra förpackningar som till exempel olika typer av transportförpackningar, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att vända trenden behöver efterfrågan öka hos slutkonsumenterna. Det krävs också bättre tillgång på återvunnen mjukplast av den kvalitet som behövs för att tillverkare och varumärkesägare ska vilja, och kunna, använda den.

– Olika typer av ekonomiska styrmedel skulle kunna ge användningen av återvunnen plast en skjuts i rätt riktning genom att göra den mer ekonomiskt fördelaktig. Det kan till exempel handla om differentierade förpackningsavgifter som premierar användning av återvunnen plast, subventioner till dem som använder återvunnen plast, ett utökat pantsystem eller skatt på ny plast, säger Anna Fråne i ett pressmeddelande.