Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

Genom att undvika bottenankring i känsliga områden, använda alternativ till bottenfärg och övergå till alkylerad bensin så blir båtlivet mer hållbart, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet. – De ankare vi traditionellt använder gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna. Det kan på sikt leda till minskad utbredning av ålgräs och det får i sin tur konsekvenser för bland annat torsk, som använder just ålgräs som uppväxtområde. Det säger avhandlingens författare, Jenny Egardt vid institutionen för biologi och miljövetenskap, i ett pressmeddelande. I avhandlingen framgår också att det sedan länge förbjudna båtbottengiftet TBT (tributyltenn) finns i högre halter i sedimenten än vad gränsvärden tillåter. – Och man kan se över om bottenfärg är nödvändigt eller om man i stället kan använda andra metoder, till exempel skrovduk eller borsttvätt. För att minska utsläpp från bränsle kan man också övergå till alkylerad bensin, säger Jenny Egardt.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.