Med egen båt ökar möjligheten att nå fina bad och stränder i skärgården. Men rekreation med fritidsbåtar kan också påverka våra kuster och hav. En ny doktorsavhandling framhåller hur fritidsbåtsägare kan använda havet på ett mer hållbart sätt.

Genom att undvika bottenankring i känsliga områden, använda alternativ till bottenfärg och övergå till alkylerad bensin så blir båtlivet mer hållbart, enligt en ny avhandling från Göteborgs universitet. – De ankare vi traditionellt använder gräver ner sig i bottnarna och kan då förstöra ålgräsets rötter och riva upp plantorna. Det kan på sikt leda till minskad utbredning av ålgräs och det får i sin tur konsekvenser för bland annat torsk, som använder just ålgräs som uppväxtområde. Det säger avhandlingens författare, Jenny Egardt vid institutionen för biologi och miljövetenskap, i ett pressmeddelande. I avhandlingen framgår också att det sedan länge förbjudna båtbottengiftet TBT (tributyltenn) finns i högre halter i sedimenten än vad gränsvärden tillåter. – Och man kan se över om bottenfärg är nödvändigt eller om man i stället kan använda andra metoder, till exempel skrovduk eller borsttvätt. För att minska utsläpp från bränsle kan man också övergå till alkylerad bensin, säger Jenny Egardt.