Forskare uppmuntrar förslaget om reglering av 10 000 PFAS-kemikalier som bland annat Sverige står bakom, och betonar samtidigt att det öppnar upp för förbjud mot kemikalier på gruppnivå.

Extrakt har tidigare rapporterat om det förslag om begränsning av drygt 10 000 PFAS-kemikalier som Danmark, Tyskland, Nederländerna och Norge har lämnat till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Forskare vid Stockholms universitet uppmuntrar nu ECHA att föra förslaget vidare till Europeiska kommissionen.

Forskarna stödjer ambitionen att reglera PFAS som en grupp och betonar att de över 10 000 olika PFAS-ämnena inte går att reglera en och en.

– Dessutom har historien lärt oss att när enskilda PFAS-ämnen förbjuds ersätts de ofta av lika giftiga och långlivade ämnen, säger Ian Cousins, professor vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet.

De hoppas även på fortsatta regleringar av kemikalier på gruppnivå.

– Förutom att det handlar om en mycket angelägen fråga markerar förbudet mot PFAS en ny era i regleringen av kemikalier. Förslaget öppnar upp för möjligheten att reglera kemikalier i grupp och min förhoppning är att vi kommer att få se fler grupper av farliga kemikalier regleras på detta vis, säger Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, i ett pressmeddelande.