Vad avgör om ett ämne tas upp i den Europeiska unionens kemikalielagstiftning REACH? Utöver riskminimering och tillgänglig kunskap så har forskare i en ny studie sett att kemikalier av låg ekonomisk betydelse finns med i listan. 

– Vi ser att det inte är riskminimering som främst avgör om användningen av en kemikalie begränsas, utan om den produceras i eller importeras till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. EU-länderna verkar vara mindre benägna att reglera ett ämne om det påverkar europeiska företags ekonomiska intressen, säger Jessica Coria, docent i nationalekonomi och en av författarna till studien.

Vissa av ämnena i listan producerats eller importerats inte till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet överhuvudtaget.

– Det är inte förvånande att ekonomiska intressen påverkar vilka kemikalier som regleras, men att de har så stor betydelse som vår studie visar ger skäl att ifrågasätta hur effektivt systemet är i att avlägsna skadliga ämnen från marknaden, säger Erik Kristiansson, professor vid Chalmers.

Enligt forskarna ringar studien in ett faktum; att lågt hängande frukter har plockats först.

– Det kan krävas en omarbetning av processen för att riskminimering ska bli den viktigaste drivkraften och att farliga kemikalier som produceras eller importeras till Europa ska listas även om det påverkar europeiska företags ekonomiska intressen, säger Jessica Coria i ett pressmeddelande.