Filter i vanliga cigaretter innehåller tusental olika kemikalier och mikroplast, som läcker ut i naturen när de kastas på marken. Filtren bör förbjudas då de inte ens fyller någon funktion, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

I en studie har forskare vid Göteborgs universitet testat vilken påverkan gifterna som fastnar i filtret vid rökning, samt de ämnen som finns i filtret från början, har på vattenlevande mygglarver. Resultatet visar att gifterna leder till en 20 procentig högre dödlighet hos mygglarverna.

– Cigarettfiltren är också en stor källa till mikroplaster som läcker ut i vår miljö, något vi vet har en stor negativ påverkan på biologiskt liv. EU har redan klassat cigarettfilter som farligt avfall, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Tobaksproducenterna åläggs sedan årsskiftet att betala för saneringen av fimparna.

– Städningen kostar miljonbelopp, men det kommer fortfarande att finnas många fimpar i naturen, säger Bethanie Carney Almroth.

I en debattartikel i tidskriften Science of the Total Environment kräver Bethanie Carney Almroth och en rad andra forskare att cigarettfimpar förbjuds. De betonar att filtren inte fyller någon funktion, utan bara är ett marknadsföringsknep som inte skyddar rökaren.

– Därför måste de tas från marknaden helt. Det är fel väg att gå att tobaksproducenterna får betala för städningen av filtren. Man bör hellre förebygga problemet än behöva städa upp det senare, säger Bethanie Carney Almroth i ett pressmeddelande.