Pappersmuggar innehåller kemikalier som kan orsaka lika stor skada i naturen som plastmuggar, enligt forskare vid Göteborgs universitet.

Forskare vid Göteborgs universitet har testat vilken påverkan engångsmuggar av olika material har på fjärilsmyggans larver.

– Vi lät pappersmuggar och plastmuggar ligga i blöt jord och i vatten under några veckors tid och följde hur de urlakade kemikalierna påverkade larverna. Samtliga muggar påverkade tillväxten negativt hos mygglarver som vistades i vattnet och jorden, säger Bethanie Carney Almroth, professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Insidan av pappersmuggar är bestruket med en tunn plastfilm, som ofta görs av bioplasten PLA, vilket tillverkas med sockerrör, majs eller kassava. PLA kan brytas ner snabbare än oljebaserad plast, men forskarnas studie visar att den ändå kan vara giftig.

– Bioplast bryts inte ner tillräckligt effektivt när det hamnar i vatten, det kan finnas risk att plasten stannar kvar i naturen och eventuellt tas upp i vävnaden hos djur och människor, precis som annan plast gör. Bioplasten innehåller minst lika många kemikalier som konventionell plast, säger Bethanie Carney Almroth i ett pressmeddelande.

Detta kan även medföra hälsofaror.

– En del kemikalier i bioplasten vet vi är giftiga, andra saknar vi kunskap om. Det är också en potentiell hälsofara eftersom pappersförpackningar med plastfilm för mat blir allt vanligare. Vi exponeras för plasten genom maten som kan föra in gifter i våra kroppar.