Upp till 3900 ton mikroplast sprids från konstgräs om året i Sverige, visar en kartläggning. Det är mer än tidigare beräkningar. Bara slitage från vägar och däck sprider mer mikroplaster.

I Sverige finns det 932 konstgräsplaner för fotboll. Varje plan fylls med ungefär 100 ton granulat, små gummikorn som ska dämpa och hjälpa stråna stå upp. IVL Svenska Miljöinstitutet uppskattar att varje fotbollsplan blir av med tre till fem ton granulat beroende på hur den sköts. Mellan 2300-3900 ton mikroplaster sprids från konstgräset årligen, rapporterar JP. Det är framför allt vid snöskottning som granulatet försvinner. Mikroplasterna kan spridas i naturen där de kan binda miljögifter och riskerar att hamna i vattendrag där fiskar tror att de är föda. Det finns miljövänliga granulat men de kostar mer. Ett nytt alternativ är också att använda kork som dock fungerar bättre i varmare länder.

Läs mer här (www.jp.se)