Kemikalieinspektionens undersökning hittade förbjudna ämnen i elva av 60 leksaker. Det är bland annat bly som förekommer i lödningarna, i de elektriska leksakerna fanns ämnet i nio av tolv varor.

Kemikalieinspektionen fokuserade på leksaker som säljs i automater, leksaker från snabbmatskedjor, mjuka klistermärken och elektriska leksaker. Totalt 60 leksaker från 20 olika tillverkare undersöktes. Elva av leksakerna, 18 procent av samtliga, innehöll förbjudna halter av skadliga ämnen. Värst var de elektriska leksakerna där nio av tolv innehöll bly. – Det är anmärkningsvärt att det förekommer bly i en stor andel av de testade elektriska leksakerna. De enskilda produkterna utgör i sig ingen stor risk, men på sikt innebär de skadliga ämnen som vi har hittat ett problem för både hälsa och miljö, säger Karin Rumar, inspektör på Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen har efter undersökningen anmält fyra av leksaksföretagen för misstänkt miljöbrott. – Det är företagens ansvar att se till att leksakerna inte innehåller förbjudna kemiska ämnen. Genom att ställa tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer och se till att följa lagstiftningen bidrar företagen också till en giftfri vardag och en giftfri miljö, säger Karin Rumar.

Läs mer här (www.kemi.se)