För nästan fyra år sedan rapporterade Extrakt att forskare skulle ta reda på om hormonstörande ämnen kunde öka risken för havandeskapsförgiftning. Men hur gick det sen? Glädjande nog fann forskarna inga samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning.

När en gravid kvinna får högt blodtryck och protein i urinen så kallas det för preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning. Sjukdomen beror på att den gravida kvinnan blir överkänslig mot partiklar från fostret och moderkakan. I ett avslutat projekt har forskare vid Lunds universitet tittat närmare på om exponering för hormonstörande miljögifter kan öka risken för preeklampsi. Och resultaten är glädjande.

– Vår studie visade inga tydliga samband mellan nivåerna av fluorerade ämnen i blodet hos mamman tidigt under graviditeten och risken att utveckla preeklampsi, säger Lars Rylander, professor vid avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet.

Fluorerade ämnen har analyserats

Lars Rylander och hans kollegor har granskat en biobank med serumprover tagna i tidig graviditet från skånska kvinnor som fött barn 1989 eller senare. De hormonstörande miljögifter som primärt har analyseras är fluorerade ämnen, det vill säga vattenavvisande ämnen som exempelvis används i Gore-Tex-produkter, och ftalater som används som mjukgörare i plast.

Vi får i oss fluorerade ämnen på flera sätt, men framför allt via maten. I dagsläget tycker han inte att det finns några starka stöd för att kvinnor behöver bekymra sig för att dessa ämnen ska medföra en högre risk att utveckla preeklampsi.

– Det finns visserligen ett par mindre studier där forskare har sett samband men i mitt tycke ger detta ingen anledning till oro. Men detta gäller alltså preeklampsi och inte andra risker och sjukdomar.

Fler ämnen ska studeras

Studiens andra del, som handlar om hur nivåer av ftalater, D-vitamin och Paracetamol i tidig graviditet hänger samman med risken att utveckla preeklampsi, pågår fortfarande.

Även arbetet med att kartlägga risker med miljögifter fortsätter.

– Det pågår ett antal studier där man ser på vilka effekter som extremt höga exponeringar för fluorerade ämnen har för risken att utveckla en rad olika sjukdomar, bland annat preeklampsi. Det handlar om studier i en population i Blekinge som via sitt dricksvatten fått i sig väldigt höga nivåer av dessa ämnen.