Nu presenteras utredningen om ett substitutionscentrum för kemikalier. Betänkandet ska bidra till att öka takten i arbetet med att byta ut problemkemikalier i samhället.

Utredningen som presenterades den 31 mars bedömer att substitutionscentrumet i första hand bör rikta sig till handlande konsumentnära företag – främst små och medelstora företag och de som hanterar varor. Men även kommuner, regioner, landsting och nationella myndigheter ska vara en målgrupp för substitutionscentrumet. Substitutionscentrumets uppgift ska vara att stimulera produkt- och affärsutveckling som systematiskt minskar kemikalierelaterade miljö- och hälsorisker från varor. – Vi ser att företag med komplexa och sammansatta varor har en särskild utmaning att arbeta med kemikaliefrågorna. Orsakerna är främst att leverantörskedjorna kan vara långa och att därmed försvinner kunskapen om vilka kemiska ämnen som ingår i en vara, säger Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande. Hon tycker även att det är bra att det föreslagna substitutionscentrumet inte ska bedriva egen forskning utan snarare initiera forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för andra innovations- och forskningsprogram.