Samhället behöver införa mer avancerad teknik för rening av dricksvatten. Det är en av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch.

I vår omgivning finns det tiotusentals potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen, som inte ingår i rutinmässiga kontrollprogram eller åtgärdas genom vattenrening. Några exempel är flamskyddsmedel, läkemedelsrester, rester av hygien- och hudvårdsprodukter och mikroplaster. Kunskapen om dessa ämnen är begränsad och riskerna är otillräckligt hanterade i våra regelverk.

– Det lilla vi vet om dessa substanser och vilka risker de medför, motsvarar bara toppen av ett isberg, säger Karin Wiberg, professor vid Institutionen för vatten och miljö, SLU.

Hon och hennes kollegor i Water JPI, ett samarbetsinitiativ av EU-kommissionen, betonar i en ny policy brief att försiktighetsprincipen bör gälla vid modernisering av arbetssätt och teknik.

– I praktiken handlar det till exempel om att nya metoder för utvärdering av hälsoeffekter och riskbedömning behöver införas i våra vatten- och reningsverk. Vi behöver troligen också mer kontinuerligt övervaka hälsoriskerna i dricksvattnet, säger Karin Wiberg i ett pressmeddelande.