Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet. Det skriver den statligt tillsatta Agenda 2030-delegationen på DN Debatt i dag.

Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté som är tillsatt av regeringen för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030.

”Statistiska centralbyrån bedömer att Sverige uppfyller endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda 2030. Sverige måste med andra ord öka takten och låta Agenda 2030 vara styrande de kommande tio åren,” skriver delegationen i dag på DN Debatt.

Delegationen betonar att hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik som därför ska integreras i alla processer.

”Den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet bör organiseras för att främja en hållbar utveckling,” fortsätter delegationen.

Artikelförfattarna föreslår ett riksdagsbundet nationellt mål för Agenda 2030-arbetet, en justering av det förvaltningspolitiska målet och att arbetet med genomförandet av agendan redovisas samlat i budgetpropositionen.

Dessutom efterlyser de långsiktiga politiska spelregler för näringslivet.
”Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning för samhällets tillväxt, sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och tjänster som behövs för omställningen. Det krävs i många fall omfattande och långsiktiga satsningar från såväl privata som offentliga aktörer. Regeringen måste därför säkerställa långsiktiga spelregler över mandatperioderna som möjliggör investeringar som främjar hållbar utveckling.”


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    2015 fattar FN ett beslut.om mål till 2030. 2019 föreslås övergripande strukturer för att uppfylla målen. Det manas att lägga manken till eftersom måluppfyllnaden nu är låg. Det uppmanas till en proposition, vilket fördröjer ytterligare. Det efterlyses riktlinjer för näringslivet. Varför kunde detta inte klaras av 2016, så det nu hunnits längre med de konkreta målen och åtgärderna?