Gör den nya informations- och kommunikationsteknologin att vi reser mer eller mindre? Det var kärnfrågan för professor Stefan Gössling vid Linnéuniversitetet när han studerade hur mycket vi människor rör oss, och med vilka transportmedel.

– Svaret på frågan är att vi sannolikt rör oss mer, säger Stefan Gössling. Vi använder oss både av miljövänliga transportmedel som offentliga transporter och cyklar, och av mer miljöfarliga transportmedlen som flyg. Undersökningen visar att den nya tekniken i form av mobilappar har förändrat hur vi ser på och använder offentliga transportmedel. Tack vare den uppsjö av appar som dykt upp de senaste åren går det snabbt att hitta lämpliga kommunikationssätt som tåg, bussar, tunnelbana och hyrbilar. – Bor vi i städer behöver vi knappast längre ha egen bil. Via appen kan vi röra oss fram med offentliga transporter och beställa en taxi för sista kilometern. Framöver kommer självkörande bilar att ersätta privata fordon och upp emot 80 procent av bilarna kan försvinna från städerna. Undersökningen visar också att sociala medier har stort inflytande på hur mycket vi reser och på vilket sätt vi gör det. Facebook och andra kanaler ”kräver” att man kommunicerar resandet, och fler och längre resor ger individen ökat socialt kapital, säger Stefan Gössling. – Resultatet är tudelat, förklarar Stefan Gössling. De nya teknologierna stödjer i hög grad miljövänliga transportval i städerna, men samtidigt skapar de nya och tydliga hinder för att vi ska uppnå ett miljövänligt resande i framtiden. Vi flyger fler gånger, och längre bort. Det betyder att utsläppen från flyget fortsätter öka.