Inavel och förlust av genetisk variation ökar oroväckande snabbt i de hundraser som har sitt ursprung i Sverige. Orsaken är att alltför få hundar används i avel.

Forskare vid Stockholms universitet har analyserat Svenska Kennelklubbens stamboksdata från mitten av 1900-talet fram till nu och upptäckt att inaveln i genomsnitt har fördubblats i de svenska hundraserna. Detta trots att det oftast finns tillräckligt många individer för att undvika inavel. – Ett positivt undantag är den starkt utrotningshotade gotlandsstövaren. Stamboksdata tyder på att man har gjort ett gott avelsarbete med de få hundar som finns, säger Linda Laikre, professor i populationsgenetik, som också har lett studien.