Det behövs mer forskning om framtida klimatsituationer inom byggnadsområdet, betonar Johan Silfwerbrand, prefekt vid institutionen för byggvetenskap på KTH.

Rapporten som FN:s klimatpanel IPCC presenterade i september visar bland annat att världshaven stiger snabbare än väntat.

– Vi har inte tid att enbart vänta in resultat av enskilda forskningsprojekt kring miljövänliga material och byggsystem – vi måste satsa mer på forskning kring anpassning, säger Johan Silfwerbrand i ett pressmeddelande.

Mest akut är det enligt Johan Silfwerbrand att säkra upp kustnära bebyggelse, men det brådskar även att skapa effektivare avrinning från byggda miljöer i inlandet. Detta eftersom klimatförändringarna kan medföra mer regn.

Trots det saknas forskning om anpassning inom byggnadsområdet.

– Byggvetenskapen har nästan inga pågående forskningsprojekt om anpassning. Allt fokus ligger på förbättring av hållbara material, byggnader och anläggningar. Inom både högskola och näringsliv är man bra på att jobba för minskning av klimatförändringarna, men nu måste vi komma igång med tydliga anpassningar! Det är bråttom.