Boendesituationen kan stressa och påverka sömnen. Det kan också påverka studier och sociala relationer negativt. Det visar en ny rapport från Malmö universitet.

– När Sverige byggde miljonprogrammen byggde vi bort bristande kvalitet och fick bort de sista resterna av den undermålig bostadskvalitet som hade präglat delar av städerna innan andra världskriget. Så vi har nöjt oss och tänkt att vi har bra standard. Men nu ser vi ökad ojämlikhet vilket återaktualiserat frågan, säger bostadsforskaren Martin Grander, som tillsammans med doktoranden Matilda Sandberg står bakom en kartläggning av trångboddhet i Malmö på över två decennier.

Studien kombinerar registerdata med intervjuer och enkäter.

– Rapporten bekräftar vad vi trott, men vi får siffror på det och kan se sambandet mellan trångboddhet och övriga levnadsvillkor. Vi har en karta som visar hur trångboddheten är som allra störst där inkomsterna är som allra lägst, säger Martin Grander.

I studien lyfte deltagarna, både boende och yrkespersoner som möter trångbodda, bristen på utrymme, lugn och avskildhet i hemmet, vilket bidrar till svårigheter med återhämtning. Trångboddhet kan också stressa i sig, då det kan vara svårt att göra något åt situationen.

– Det övergripande handlar om bristen på eget utrymme. För att vardagslivet ska fungera krävs det hänsynstagande och att kompromisser görs inom hushållet. Bristen på utrymme och avskildhet i hemmet påverkar läxläsning och studier. Flera beskriver hur trångboddheten gör att mer tid tillbringas utanför bostaden, säger Matilda Sandberg.

Intervjupersonerna i studien tar även upp vikten av gemensamma utemiljöer som gårdar och gröningar, liksom fritidsgårdar, skolgårdar och lekplatser.

– Om man inte kan vara i hemmet behöver man kunna vara någon annanstans, säger Matilda Sandberg i ett pressmeddelande.