Förskolebarn i trafiktäta storstadsområden vistas ute betydligt kortare tid av sin dag, men riskerar ändå att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar jämfört med barn i medelstora och mindre orter. Det visar en ny studie.

Tio förskolor i Skåne, varav fem låg vid starkt trafikerade miljöer i Malmö och de andra fem i mindre trafikerade miljöer i mindre och medelstora orter, ingick i undersökningen. Resultaten visar att barnen på förskolorna i Malmö tillbringade betydligt kortare tid utomhus, men andades in dubbelt så mycket luftföroreningar jämfört med barnen på de mindre orterna.

– Att det visar sig att storstadsbarnen tillbringade så lite tid ute och att de under den tiden blev exponerade för så mycket högre halter av luftföroreningar än barn vid förskolor i mindre orter är oroande. Framför allt då utomhusluften är vår ”friskluft” och den vi ventilerar våra byggnader och bostäder med, säger Emilie Stroh, forskare vid arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar då de andas in mer luft per kilo kroppsmassa än vuxna och deras immunförsvar, luftvägar- och hjärt- och kärlsystem fortfarande är under utveckling.

I studien låg luftföroreningshalterna för samtliga förskolor under de nationella miljömålen men sett till WHO:s skärpta riktlinjer från 2021 överskrids dessa på tre av fem förskolor i Malmö. Forskarna betonar att det är hög tid att man ser över de nationella gränsvärdena så att dessa överensstämmer med WHO:s rådande riktlinjer vilka är satta med barns hälsa i åtanke.


Karin Montgomery text

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.