Förskolebarn i trafiktäta storstadsområden vistas ute betydligt kortare tid av sin dag, men riskerar ändå att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar jämfört med barn i medelstora och mindre orter. Det visar en ny studie.

Tio förskolor i Skåne, varav fem låg vid starkt trafikerade miljöer i Malmö och de andra fem i mindre trafikerade miljöer i mindre och medelstora orter, ingick i undersökningen. Resultaten visar att barnen på förskolorna i Malmö tillbringade betydligt kortare tid utomhus, men andades in dubbelt så mycket luftföroreningar jämfört med barnen på de mindre orterna.

– Att det visar sig att storstadsbarnen tillbringade så lite tid ute och att de under den tiden blev exponerade för så mycket högre halter av luftföroreningar än barn vid förskolor i mindre orter är oroande. Framför allt då utomhusluften är vår ”friskluft” och den vi ventilerar våra byggnader och bostäder med, säger Emilie Stroh, forskare vid arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar då de andas in mer luft per kilo kroppsmassa än vuxna och deras immunförsvar, luftvägar- och hjärt- och kärlsystem fortfarande är under utveckling.

I studien låg luftföroreningshalterna för samtliga förskolor under de nationella miljömålen men sett till WHO:s skärpta riktlinjer från 2021 överskrids dessa på tre av fem förskolor i Malmö. Forskarna betonar att det är hög tid att man ser över de nationella gränsvärdena så att dessa överensstämmer med WHO:s rådande riktlinjer vilka är satta med barns hälsa i åtanke.