Sveriges lantbruksuniversitet presenterar nu årets prognos för hur fångsterna av årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli, och allt tyder på att fjolårets uppgång fortsätter även i år.

I Vättern beräknas den relativa fångsten 2021 landa på 123 gram matkräftor per bur och natt, vilket är en uppgång med 8 procent jämfört med förra året. Fångsterna ökade något redan då efter att ha gått ner sedan 2017. Totalfångsten i yrkesfisket beräknas till 137 ton om fisketrycket blir normalt och fisket pågår säsongen ut.

Trots en kall start på maj, hade resten av maj, juni och juli värmerekord på många håll vilket har gett en tidig kräftsäsong. Även från Finland, där fiskesäsongen startade den 21 juli, rapporteras om en tidig kräftsäsong.

Hur fisket blir i år vet vi med säkerhet först efter avslutad säsong.

– Alla vill veta hur fisket kommer att bli i största allmänhet, men det krångliga är att man måste skräddarsy en modell för varje enskild sjö. Fångsterna och effekterna av klimatet påverkas av sjöns storlek, djup, näringsstatus, vattenkemi, konkurrens från andra organismer, rovfisksamhället, beståndets täthet, skyddsmöjligheterna, fisketrycket, bottensubstratet och var i landet sjön befinner sig, säger Lennart Edsman, forskare vid SLU:s institution för akvatiska resurser (SLU Aqua) i ett pressmeddelande.