Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner från övergångsregeringen.

Övervakningen har återupptagits. Läs mer här. Sedan många år tillbaka har SVA fått öronmärkta medel för viltsjukdomsövervakningen, men i årets regleringsbrev från övergångsregeringen finns inte uppdraget med. Detta innebär att merparten av all viltsjukdomsövervakning nu avbryts hos myndigheten. – Vi kommer inte att kunna upptäcka sjukdomsutbrott hos vilda djur när vi inte har en finansiering för övervakningen. Till exempel om det dör många vilda djur kan vi inte säga vad det beror på, säger Erik Ågren, veterinär och chef för SVA:s viltsektion, i ett pressmeddelande. SVA är det enda laboratoriet i Sverige som har samlad kompetens och verksamhet för en nationell viltsjukdomsövervakning. Denna kompetens har byggts upp sedan slutet av 1940-talet. – Nu tappar vi också kontakten med vårt viktiga nätverk med jägare och allmänheten som skickar in prover och djurkroppar till myndigheten för analys, vilket är grunden för SVA:s viltövervakning. Det är historiskt att vi nu måste ta en paus i detta arbete, säger Erik Ågren.