Förbättrad och förhoppningsvis full täckning även på landsbygden, det är målet med ett nytt forskningsprojekt som drivs av bland annat Luleå tekniska universitet.

– En inkludering av landsbygden är inte minst en fråga om demokrati, säger Karl Andersson, tf. verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Projektet inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella värden och utgångspunkten är innovativ användning av modern trådlös teknik.

– Själva tekniken är egentligen inte den största flaskhalsen. Det är snarare operatörerna, infrastrukturen och affärsmodellerna, säger Jaap van de Beek, professor i signalbehandling vid Luleå tekniska universitet.

Forskarna har identifierat tre metoder som på sikt kan ge förbättrad täckning. För det första måste redan befintlig infrastruktur, till exempel tv-master, återanvändas. För det andra; finns ingen befintlig infrastruktur måste det offentliga träda in och investera. Och slutligen, operatörerna måste bli bättre på att dela på och samverka kring infrastrukturen.

– Även glesbygden ska ha 100 Mbit/s vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik. Bofasta och turister ska ha mobiltäckning överallt och turism, jord- och skogsbruk, transport, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation, säger Jaap van de Beek.