I juli har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in många rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren. Områden längs västkusten och på Gotland är särskilt drabbade.

Antalet rapporter från allmänheten om fynd av sjuka eller döda vilda fåglar började öka i juni i år, och har sedan fortsatt öka kraftigt i juli. SVA, som övervakar fågelinfluensa i Sverige och undersöker ett urval av de misstänkta fallen, konstaterar nu fortsatt smittspridning av fågelinfluensa hos vilda fåglar. I Sverige har den omfattande dödligheten främst drabbat sillgrissla, havssula, tordmule och gäss, särskilt längs västkusten och på Gotland.

Utbrott av fågelinfluensa sker normalt under vinterhalvåret, för att sedan klinga av helt till sommaren, eftersom värme och sol innebär sämre förutsättningar för överlevnad och spridning av viruset.

Att fågelinfluensa nu förekommer hos vilda fåglar under sommaren i Sverige är ett tecken på att viruset ”översomrar”, likt sommaren 2021. Eftersom utbrottet nu också omfattar landlevande fåglar, som gäss, ökar risken för smitta till tama fåglar.

– Europa har aldrig tidigare upplevt så stora och omfattande utbrott av fågelinfluensa som under de två senaste säsongerna. Vad vi nu ser, med fortsatt smittspridning och hög sjuklighet och dödlighet bland vilda fåglar mitt i sommaren, är ett helt nytt scenario. Det finns därför mycket som talar för att även kommande säsong kommer bli problematisk, med ökad risk för utbrott också hos tamfåglar, säger Karl Ståhl, statsepizootolog vid SVA.

Risken att den nu aktuella typen av fågelinfluensa smittar människor har redan tidigare bedömts vara mycket låg, enligt Folkhälsomyndigheten och det europeiska smittskyddscentret ECDC, i ett pressmeddelande.