I dag firas den samiska nationaldagen bland samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Vad vet du om det samiska språket?

  • Samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, och det har minst lika gamla rötter på svensk mark som svenskan.
  • Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.
  • Sedan slutet av 1800-talet och under större delen av 1900-talet har samiskan varit utsatt för hårt tryck från svenskan.
  • Man räknar med att ungefär 6 000 svenskar talar samiska i dag, de flesta nordsamiska.
  • I hela Norden bor cirka 20 000 samisktalande; Kautokeino i Nordnorge är en samisktalande stad och ett centrum för samiskt språk och samisk kultur.

Källa: Olle Josephson, professor emeritus i nordiska språk, Stockholms universitet.