Sydboreala skogar på norra halvklotet, samt vissa skogar i Afrika och Amazonas, är extra sårbara fram till år 2100. Det visar en riskanalys av jordens skogar i framtida klimatförändringar.

I en ny studie har ett internationellt forskarlag för första gången analyserat skogarnas riskfaktorer och sammanställt kartor med områden som kommer att vara extra utsatta de kommande 80 åren.

– Skogar i det sydboreala bältet på norra halvklotet, till exempel Kanada och stora delar av Ryssland, kommer att leva farligt. Men även skogar i tropiska Afrika och delar av Amazonas, säger Thomas Pugh, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Att skogar i Nordamerika, Ryssland och delar av Afrika är utsatta framgick tydligt. I andra delar av världen är den framtida utsattheten mer oklar eftersom olika tillvägagångssätt för att bedöma klimatrisker ger olika svar.

– Men klart är att världens skogar i allt högre grad kommer att få uppleva ett klimat som de inte är vana vid. Något som kan leda till stora förluster av träd genom exempelvis brand och torka.

Forskarna räknar med att de flesta skogarna kommer att anpassa sig till klimatförändringarna. Men det finns ingen garanti för att de framtida skogarna kommer att lagra lika mycket koldioxid eller erbjuda samma nivåer av biologisk mångfald som i dag.

– Skogarna kommer inte att rädda oss från klimatförändringarna. Det är upp till oss att få ner koldioxidutsläppen. Men det är viktigt att vi fortsätter forska på hur framtidens skogar, och i förlängningen vi människor, kommer att påverkas av ett förändrat klimat, säger Thomas Pugh i ett pressmeddelande.