Konflikterna mellan skogsbruket och renskötseln skulle kunna hanteras bättre med utförligare bestämmelser i skogsvårdslagstiftningen. Det framgår av en ny avhandling från Umeå universitet.

Det har länge funnits en intressekonflikt om hur skogsmarken i Norrlands inland ska användas. Malin Brännström från Umeå universitet visar i sin avhandling att konflikten bottnar i brister i den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan rennäringen och skogsbruket - skogsvårdslagstiftningen. – Dagens lagstiftning beaktar inte tillräckligt äganderätten och renskötselrätten. I stället utgår lagen från att det främst är rennäringen som ett allmänt intresse som ska skyddas. Konflikten hanteras därför inte på samma sätt som andra fastighetsrättsliga konflikter. Det leder till att konflikten successivt förvärras, säger Malin Brännström. I avhandlingen lämnas förslag på förändringar som kan göras i lagstiftningen för att bättre hantera konflikten mellan skogsbruket och renskötseln utifrån ett privaträttsligt perspektiv. Det handlar bland annat om tydligare hänsynsbestämmelser som inte tillåter långtgående skador, ersättningsbestämmelser och möjligheten att få sin rätt prövad i domstol. Läs mer här.

Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Michael Nordvall skriver:

    Jag tycker nog att rennäringen snarast är underdimensionerad – med tanke på det utmärkta, ”klimatsmarta” kött den borde kunna leverera i betydligt större mängd än idag.

    Visst finns en mångfald problem, men också allt mer forskning om orsakerna till dessa – och om konstruktiva försök att lösa knutarna – bland annat inom ramen för det SLU-ledda projektet Future Forests:
    http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/

  • Dag Lindgren skriver:

    Rennäringen är överdimensionerad i förhållande till de problem och kostnader den orsakar. Även renägarana skulle få det bättre med minskat rentryck. Skär ned till en tredjedel, som är motiverat av turistiska, kulturella och historiska skäl! Därmed mer än halveras konflikterna och det blir lättare för staten att ta en högre andel av kostnaderna.