Skadorna på skogen ökade under 2018. Granbarkborren orsakade totalt sett större skador än bränderna. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

– Vi konstaterar att 2018 var ett mycket skadedrabbat år för skogen med stora förluster för skogsägarna, främst på grund av det torra och varma vädret. Nu fokuserar vi en stor del av resurserna på att begränsa angreppen av granbarkborre i framför allt södra Sverige som kan explodera än värre i år om vi får ännu en varm och torr sommar, säger Hans Källsmyr, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare, i ett pressmeddelande.

Torka och värme är orsaken till såväl skogsbränder som omfattande angrepp av granbarkborre. Granbarkborren uppskattas ha förstört tre till fyra miljoner kubikmeter skog i Sverige under 2018. Det är betydligt mer än sommarens bränder som skadade drygt två miljoner kubikmeter.

Totalt inträffade 300 skogsbränder, som var större än 0,5 hektar, under sommaren 2018. Kårbölebranden i Ljusdal var störst med 8 400 hektar och branden i Trängslet i Dalarna omfattade 2 500 hektar.