Att vi ska äta mindre kött och mejeriprodukter för klimatet visste du säkert redan, men du kan faktiskt göra stora insatser för miljön även genom att minska på snasket, kaffet och alkoholen. Den så kallade utrymmesmaten står för upp till 37 procent av kostens miljöpåverkan, visar ny forskning.

Extrakt har tidigare skrivit om det tvärvetenskapliga forskningsprojekt där forskare från olika grenar av akademin ska ta reda på hur vi ska vi äta för att värna både hälsa och miljö - samtidigt. Projektet börjar närma sig sitt slut, och resultaten visar att våra kostval i dag är långtifrån hållbara. 

– Vi behöver ändra vår kost radikalt för att nå uppsatta miljömål, säger Elinor Hallström, forskare inom hållbar nutrition på RISE.

Studien visar stora skillnader mellan olika livsmedelsgruppers miljöpåverkan. Vår konsumtion av rött kött och mejeriprodukter har exempelvis stor påverkan på klimatet och användningen av åkermark, kväve och fosfor medan frukt och kaffe har större påverkan på biodiversitet och vattenförbrukning.

Kvinnor högre miljöpåverkan sett till kalori

Störst miljöpåverkan har animaliska livsmedel som står för mellan 23 och 83 procent av kostens totala miljöpåverkan. Vegetabiliska livsmedel står för mellan 8 och 40 procent. Utrymmesmaten, där alkoholfria drycker, alkoholdrycker, godis, kakor och snacks ingår, står för mellan 9 och 37 procent av kostens totala miljöpåverkan.

Elinor Hallström
Elinor Hallström, forskare inom hållbar nutrition. Foto: Rise

Studien baseras på uppgifter från 50 000 personer som registrerat vad de har ätit, och det finns stora variationer.

– Grupper av befolkningen äter redan mer hållbart vilket tyder på att det finns en acceptans för kostval med lägre miljöpåverkan. Dessvärre överskreds de flesta miljömålen även bland de med lägst miljöpåverkan, vilket visar på de stora förändringar som faktiskt krävs. 

Studien visar att männens miljöpåverkan från kosten är högre totalt sett, men sett till kalorier ser det annorlunda ut.

– Kvinnorna hade samma eller till och med högre miljöpåverkan per tusen kalorier. Skillnaden på totalen beror framförallt på att män äter fler kalorier. Men även kostmönstren skiljer sig åt, rött kött och utrymmesmat står för en större andel av kostens miljöpåverkan bland män medan vegetabilier och mejeriprodukter står för en större påverkan bland kvinnorna. 

Kaffe stor påverkan på biodiversitet

För att minska miljöpåverkan från kosten finns en hel del likheter med hur vi ska äta för att värna om vår egen hälsa; inte äta mer kalorier än vad vi behöver, begränsa intaget av rött kött och chark och äta en större andel vegetabilier. Dessutom kan både hälsan och miljö vinna på att minska på utrymmesmaten. 

– Den ger lite näring men mycket kalorier, har dålig effekt på vår hälsa och har stor miljöpåverkan då vi äter så stora mängder.

Vi bör också tänka på påverkan från drycker, som står för 14 till 34 procent av kostens totala miljöpåverkan.

­– I Sverige dricker vi till exempel mycket kaffe, vilket har stor påverkan på biodiversitet men även intaget av mjölk och alkohol har betydande miljöavtryck.

Rotfrukter bra för både hälsa och miljö

För att nå miljömålen krävs att vi äter mindre av livsmedel med hög miljöpåverkan. Elinor Hallström tycker emellertid att det är viktigt att inte enbart prata om vad vi inte ska äta utan också om vad vi ska äta.

– Det finns mycket som är jättebra både ur miljö- och hälsoperspektiv, som vi äter för lite av i dag, säger hon och nämner bland annat spannmål (gärna av fullkorn), rotfrukter, baljväxter och hållbart producerad sjömat.

Att vi behöver äta mer växtbaserat och mindre skräpmat vet vi sedan tidigare, men vi behöver lägga mer krut på att få folk att göra en förändring, säger Elinor Hallström.

– Vår forskning visar allt ett fåtal livsmedel står för en stor andel av kostens miljöpåverkan. Genom riktade insatser i samhället för mer hållbar konsumtion av dessa livsmedelsgrupper finns stora möjligheter att minska miljöpåverkan från svenskarnas kost.