Det är dags att döda myten att jakt ökar risken för viltolyckor under hösten. Det är snarare älgarnas jakt efter en partner som gör att de korsar vägen under hösten, enligt en studie från SLU.

Inför älgjakten höjs ofta röster att bilisterna ska akta sig eftersom älgar nu rör sig mer. Men är det verkligen så? Eller är det i själva verket brunstperioden som påverkar älgarnas rörelsebeteende? Med hjälp av positionsdata av GPS-märkta älgar testade SLU-forskare om älgar rör sig mer och passerar vägar oftare under jaktperioden jämfört med andra tider. Resultaten visar att älgkorna blir mindre aktiva under hösten och verkar i det stora hela inte påverkas av varken jakten eller brunsten. Älgtjurarna rör sig däremot mer mellan mitten av september till början av oktober, vilket är före den årliga älgjakten eller under jaktuppehållet i många län. Det visade sig också att älgtjurarna passerade vägar oftare under brunstperioden, men inte under jaktperioden. – Vi visar här att jakt inte gör att fler älgar som passerar någon väg. Att risken att köra på en älg ökar i södra Sverige under brunstperioden förstärks av att djurens och människans aktivitetsperioder sammanfaller; när vi åker till jobbet på hösten är det ofta gryning och skymning. Det är också då älgarna vill korsa vägarna, säger Wiebke Neumann, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, i ett pressmeddelande.