Tillväxt i småföretag passar inte in på generella förklaringsmodeller. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa, visar en ny avhandling från SLU.

Maria Tunberg, institutionen för ekonomi vid SLU, har skrivit en doktorsavhandling om tillväxt med fokus på landsbygdsföretag. I avhandlingen berättar hon att tillväxt vanligtvis avbildas som en "steg-för-steg-process", där företaget oundvikligen växer så länge det förses med rätt resurser.

– Det är inte svårt att förstå varför dessa modeller och metaforer har spridits vitt och blivit allmänt accepterade. De är tydliga, lätta att förstå och komma ihåg, och de skildrar tillväxt som något positivt, förutsägbart och hanterbart, säger Maria Tunberg.

Samtidigt menar hon att det saknas stöd för dessa bilder av tillväxt, det är svårt att förklara hur tillväxt egentligen fungerar och varför vissa företag växer medan andra inte gör det.

– Faktum är dock att vi inte riktigt vet hur företag faktiskt växer.

Avhandlingen visar att tillväxt är ett mångfacetterat fenomen som kan uppfattas och upplevas på en rad olika sätt. Den tar också upp den teoretiska och filosofiska grunden för begreppet tillväxt. Två saker vill Maria Tunberg lyfta fram särskilt:

– Det första är att linjära och stegvisa modeller, eller växande små träd, bara är två av många sätt att förstå tillväxtprocessen. Faktum är att tillväxt också kan vara en smärtsam och rörig process som sträcker sig långt utanför företaget.

– Det andra är att tillväxtprocessen inte lämpar sig för en generell modell. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa. Och beslutsfattare bör undvika att införa åtgärder och regler som hindrar företagens unika tillväxtprocess, snarare än att utforma politik för en universell tillväxtväg, säger Maria Tunberg.