Nu drar Livsmedelsverket igång en nationell kartläggning av hur mycket mat som slängs i onödan i skolan, förskolan och på äldreboenden.

I dag vet vi inte hur mycket mat som slängs inom offentliga måltider, mat som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda. För att få en uppfattning om hur stort problemet är och hur det ser ut i olika typer av verksamheter går Livsmedelsverket nu ut med en enkät till landets alla kommuner.

– Kommunerna har allt att vinna på att minska sitt matsvinn, både ekonomiskt och miljömässigt. Första steget är att sätta upp mål för hur mycket svinnet ska minska och börja mäta hur mycket mat som slängs, säger Karin Fritz på Livsmedelsverket, som är projektledare för kartläggningen.

Frågorna handlar om svinnet i köken, i samband med serveringen och hur mycket mat som skrapas av från tallrikar.

– Med undersökningen vill vi ta reda på mer om var i kedjan och inom vilka verksamheter som det slängs mest mat. Det ger både oss och kommunerna kunskap om var det är viktigast att sätta in insatser för att minska matsvinnet, säger Karin Fritz i ett pressmeddelande.