Sommarens omfattande skogsbränder sticker ur rejält om man blickar bakåt, säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU.

– Under ett ”normalår” är det få eller inga bränder över 100 hektar. Totalarealen för 2018 ser ut att landa på väl över 20 000 hektar och ett stort antal bränder har nått arealer på flera hundra hektar. Så 2018 sticker ut rejält om man blickar bakåt, säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid SLU, i ett pressmeddelande.

Ur ett längre tidsperspektiv är sommarens bränder inte riktigt lika anmärkningsvärda, men han betonar att slutresultatet av årets bränder kunde ha sett annorlunda ut utan dagens moderna brandförsvar.

– Fram till 1800-talets mitt brann gigantiska arealer under torrsomrar som denna. Nu har brandförsvaret haft svårt att rå på en del bränder men de har ändå lyckats dämpa deras spridning och samtidigt släckt ner ett stort antal antändningar i ett tidigt skede. Det är lätt att föreställa sig slutresultatet utan dessa insatser, säger Anders Granström.