Storskalig trädplantering för att motverka klimatkrisen är inte problemfri. Det visar en ny granskning i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

– Skogar försvinner i alarmerande takt, vi tappar varje år ett område med tropisk regnskog lika stort som Lappland, säger Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef för Kew Gardens i Storbritannien, i ett pressmeddelande.

Men nya storskaliga trädplanteringar är inte den bästa lösningen, enligt forskare i en ny studie där Alexandre Antonelli medverkar som senior författare. Studien visar att det är bättre att restaurera förstörd skogsmark än att skapa nya planteringar. Och när nyplantering är enda vägen framåt, är det viktigt att välja rätt mark.

Gyllene regler för att återställa skogar enligt forskarna:

  • Skydda befintliga skogar först
  • Sätt lokalbefolkningen i centrum för trädplanteringsprojekt
  • Maximera återhämtningen av biologisk mångfald för att uppnå flera mål
  • Välj rätt område för återplantering av skog
  • Använd naturlig skogsåterväxt där det är möjligt
  • Välj rätt trädslag som kan maximera biologisk mångfald
  • Se till att träden kan tåla ett förändrat klimat
  • Planera framåt
  • Lär dig genom att göra
  • Gör det lönsamt