Svenskar sägs vara världens mest ensamma folk, baserat på att 40 procent är ensamhushåll. I ett projekt samverkar forskare och byggbolag för att bygga bort ensamhet, bland annat genom att satsa på spontana mötesplatser, en välkomnande entré och bänkar.

– Det vi i projektet intresserat oss för är upplevd ensamhet - att man känner sig ensam. Ensamhet kan förstås också vara helt självvalt, säger Birgitta Vitestam, bostadsforskare och lektor vid Malmö universitet.

Tillsammans med sin kollega har hon genomfört djupintervjuer och enkäter med 268 besökare på mässan H22 City Expo i Helsingborg, för att ta reda på vad som är viktigt vid val av boende kopplat till ensamhet och vad som kan göras för att motverka det.

– Många lyfte fram grönområden, betong förstärker känslan av ensamhet. Även aktiviteter som sker i markplan och som blir en naturlig del av boendet och som man kan enkelt ansluta sig till, säger Birgitta Vitestam.

Andra idéer är fönster i dörrarna så de boende får kontakt med vad som sker, bänkar vid ingången och välkomnande entréer och trapphus som uppmuntrar till samtal.

– Det ska vara ett poröst hus, inte slutet. Ett hus som ger trygghet genom att man känner grannarna och har olika storlek på lägenheterna så man kan flytta inom fastigheten, säger Birgitta Vitestam.

Förhoppningen är nu att en byggkoncernen ska kunna bygga ett sådant, så kallat H22-hus, i Helsingborg.

– Det unika med det här projektet är att det inte bara är ett förslag på ett hus utan att vi också tittat på vad det innebär juridiskt och ekonomiskt. Vad som krävs för att förverkliga detta? I längden leder det till ökad social hållbarhet, så långsiktigt finns det ekonomi i det för kommunen, säger Birgitta Vitestam i ett pressmeddelande.