Jämställdheten i nyhetsmedierna ökar, men det går långsamt, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många decennier innan vi når jämställdhet i nyheterna på en global nivå.

För att veta om det sker några framsteg på jämställdhetsområdet krävs bra mätinstrument och tillförlitliga data, vilket forskare vid Nordicom, Göteborgs universitet, har tagit fram. Mätverktyget kan appliceras på alla former av nyhetsmedier: tv, radio, tidningar och online.

− Indexet mäter kvinnors närvaro, ämnen och roller i nyheterna och är så enkelt att använda att vilken redaktion som helst skulle kunna använda sig av det, och sedan jämföra med den globala statistik vi sammanställt, säger Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Baserat på data från den undersökta 20-årsperioden visar indexet att nyhetsmedierna blir jämställda först om 70 år, räknat från 2015. Det finns samtidigt stora skillnader mellan länder och regioner när det gäller hur kvinnor och män skildras i nyhetsmedierna. Störst ökning av jämställdheten i nyheterna har skett i Latinamerika och USA, medan länder i Mellanöstern och Asien har haft en marginell utveckling bort från mansdominerade nyheter.

− Jämställdheten går framåt i nyheterna i världen, men det går långsamt. Kvinnors status i samhället, i ekonomin mer än i politiken, mediefrihet och andel kvinnor i journalistkåren är avgörande faktorer för en positiv utveckling, säger Monika Djerf- Pierre.

Medievärlden är mindre jämställd än den ”verkliga världen”, enligt forskarna.

− Nyhetsmedierna är knappast drivande när det gäller jämställdhet, snarare fungerar nyhetsvärderingen ofta som en bromskloss, säger Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.