Sommarens Pride-festivaler avlöser just nu varandra runt om i landet och antalet festivaler är fler än någonsin. Ökningen speglar en intressant utveckling – att alltfler hbtq-personer vill bo kvar på sin hemort – men också att skälen till att arrangera Pridefestivaler kan vara andra än hbtq-frågor.

Det finns cirka 70 pridefestivaler runtom i Sverige i dag, berättar Susanne Hedlund, ordförande för den ideella föreningen Svenska Pride.

– Jag har jobbat med Pride i 18 år, när jag började fanns det bara några få festivaler i landet. Tidigare flyttade många hbtq-personer till storstäderna men nu vill man kunna bo kvar på sin hemort - och vara sig själv, säger hon.

Det har skett en explosiv ökning av antalet Pridefestivaler.

Trenden bekräftas av forskaren Anna Olovsdotter Lööv på genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
– Det har skett en explosiv ökning av antalet pridefestivaler och i dag genomförs majoriteten av landets pridefestivaler utanför storstäderna.

Arena för samtal

Anna Olovsdotter Lööv
Anna Olovsdotter Lööv, Lunds universitet.

I forskningsprojektet Decentraliserad stolthet, en etnografisk studie av Pridefestivaler bortom Sveriges storstäder har Anna Olovsdotter Lööv ifrågasatt varför berättelser om hbtq-personer inte går ihop med landsbygden och att hbtq-frågor ofta fokuserar på storstäder.

– Jag ville studera Pride utanför storstäder och göra nya röster hörda i forskningen, förklarar hon.

Hon har intervjuat arrangörer för olika festivaler runt om i landet om vilka personer de vill nå, och de bakomliggande skälen till varför festivalerna behövs. Och resultatet var lite oväntat.

– Många av de jag intervjuade identifierar sig inte som hbtq-personer och festivalerna visade sig kunna innefatta många olika frågor, inte endast hbtq-frågor. Ett genomgående tema är att man vill göra orten mer öppen och festivalen kan vara en arena för att tala om saker man normalt inte pratar om, till exempel våld i nära relationer och andra frågor som är viktiga lokalt.

Lyfta fram nya röster

Många återkom till stoltheten över det lokala.
– Det skapas lokal stolthet genom något som förknippas med hbtq, men många av arrangörerna är straighta personer. Pride har blivit ett sätt att visa att Sverige är ett bra land, säger Anna Olovsdotter Lööv, som liknar det vid de stadsfestivaler som var vanliga under 90-talet.

Det skapas lokal stolthet genom något som förknippas med hbtq.

Varför är denna forskning viktig?
– Inom forskning är det viktigt att visa olika perspektiv och att lyfta fram röster som sällan hörs. Det är också viktigt att förstå att hbtq-aktivism kan se olika ut och innebära olika saker för olika personer och på olika platser.

Skapar lokal gemenskap

Hon betonar också att eftersom hbtq-personer har högre risk för bland annat depression och självmord så har pridefestivaler utanför storstäderna andra viktiga syften.

– Festivalerna är viktiga, inte endast i relation till hbtq-personers hälsa, utan också i relation till framtiden för samhällen utanför Sveriges storstäder. Förtryckande normer ska inte utgöra hinder för människor att bo och leva var de vill.

I intervjuerna med lokala arrangörer efterlyser man lyhördhet från kommunens sida.
– Lyssna på vad arrangörerna önskar få hjälp med och stöd initiativet – det skapar lokal gemenskap som är bra för orten, säger har Anna Olovsdotter Lööv.