I ett nytt projekt ska en gemensam plattform för medborgarforskning tas fram, vilket bland annat väntas öka privatpersoners demokratiska deltagande i forskning.

Medborgarforskning innebär forskning som genomförs med ett aktivt deltagande av allmänheten, det vill säga andra än professionella forskare. Det handlar ofta om projekt där en stor mängd data ska samlas in och hanteras.

Ett nytt projekt som genomförs i samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och föreningen Vetenskap och allmänhet, har just tilldelats över tio miljoner kronor.

– Det känns roligt! Anslaget ger oss stora möjligheter att bygga upp en webbportal där alla svenska medborgarprojekt finns samlade samt tillhandahålla de verktyg som behövs för att både privatpersoner och forskare ska kunna utveckla nya medborgarforskningsprojekt, säger Keith Larson, projektsamordnare vid Climate Impacts Research Centre, CIRC, vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Webbportalen kommer att uppmärksamma de medborgarprojekt som bedrivs i Sverige. Den underlättar också privatpersoners demokratiska deltagande i forskning. Förutom att samla in data och hantera data kan aktiva privatpersoner och organisationer själva föreslå vetenskapliga projekt och genom portalen hitta forskare som de kan samarbeta med.