Extrakt har tidigare rapporterat om studien Vår stad, där forskare har tagit reda på hur stadsbor påverkats under coronapandemin. Resultatet visar att det mesta har blivit annorlunda – arbete, umgänge och fritid.

– Det finns ett stort antal platser som man under pågående kris undviker att besöka som man vanligtvis använder. En stor majoritet av dessa platser brukade man använda för att arbeta, för den service som finns där eller för att träffa vänner, säger Ann Legeby, professor inom tillämpad stadsbyggnad vid KTH.

– Vi kan också se att de ändrade vanorna innebär att man uppsöker platser som man annars inte brukar gå till. Hit går man för att få avskildhet, promenera eller för rekreation samt att man väljer dessa för att de är lätta att nå.

Syftet med studien är få mer kunskap om olika typer av mötesplatser generellt men också att öka förståelsen för hur man kan planera och bygga städer på ett sätt som bättre klarar påfrestningar och krissituationer.

– Det verkar som utbudet som finns i närområdet blir allt viktigare – denna kris har inneburit att man i stor utsträckning är hänvisad till vad som finns lokalt.

Studien visar också regionala skillnader.

– Stockholmarna verkar arbeta hemifrån i högre grad än boende i Göteborg och Uppsala, säger Ann Legeby i ett pressmeddelande.