Jämställdhet är en viktig del inom transportpolitiken, men många utvecklingsprojekt saknar genus- och mångfaldsperspektiv, enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Malin Henriksson, senior forskare på VTI, har i ett projekt finansierat av Boverket undersökt hur ungdomar upplever det att vara ute sent på kvällen.

– När vi intervjuade ungdomar om otrygghet visade det sig att många har erfarenheter av trakasserier och våld. Busshållplatsen upplevs som en särskilt utsatt plats, särskilt på sena kväller och helger när många är alkoholpåverkade. Att surfa på mobiltelefon eller ringa en vän var en viktig strategi för att både tjejer och killar skulle känna sig trygga. Det är bra att tänka på när man klagar på att ungdomar använder telefonen för mycket, säger Malin Henriksson.

VTI arbetar tillsammans med transportplanerare i kommuner och regioner för att förbättra dialogen med olika grupper. Det kan exempelvis handla om pojkars och flickors fritidsaktiviteter och om de kan ta sig till sina tränings- eller kulturaktiviteter. Är det likvärdiga förutsättningar för den som vill ta sig till hockeyträningen och till ridhuset? Finns det säkra gång- och cykelvägar till skolan så att föräldrarna kan ta sig till sina arbeten utan att först skjutsa barnen?

Enligt VTI saknar många utvecklingsprojekt inom transportsektorn i dag ett genus- och mångfaldsperspektiv.

– Det behövs en systematisk integrering av kunskaper om jämställdhet och jämlikhet, annars är det stor risk att gamla ojämställda strukturer kopieras i nya så kallat smarta städer och smarta mobilitetslösningar. Smarta lösningar blir inte smarta förrän en variation av användare kan nyttja dem, säger Lena Levin, senior forskare på VTI, i ett pressmeddelande.