Cykelolyckor utgör i dag den största mängden allvarliga skador i trafiken. Men bättre underhåll av cykelbanor, förbättrad utformning av trottoarkanter och automatiska nödbromsningssystem skulle kunna råda bot på det.

I Sverige står cyklister för närmare hälften av alla allvarliga trafikskador. När olyckan sker är risken att skadas 29 gånger högre för en cyklist jämfört med när någon krockar i en bil.

Maria Ohlin har i sin nya avhandling från Göteborgs universitet How to Make Bicycling Safer – Identification and Prevention of Serious Injuries among Bicyclists analyserat 950 olyckor för att se vad som kunde förhindrat skador.

Några av de åtgärder hon lyfter i avhandlingen är automatisk nödbroms för cyklister på personbilar. Dessutom behövs cykelbanorna underhållas och utformning av trottoarkanter och kantstenar förbättras. En annan viktig åtgärd är att så långt som möjligt separera cyklister från både motorfordon och fotgängare.

– Det finns inga genvägar, det krävs ett omfattande och systematiskt arbete. Redan i dag finns det åtgärder som kan förverkligas i större skala för att få ner olyckstalen. Men vi behöver få saker att hända, säger Maria Ohlin i ett pressmeddelande.