Det stora området i Västmanland som brandhärjades 2014 har repat sig snabbt. Idag växer halvmeter höga plantor av asp, tall och björk tätt.

Hallå där, Anders Granström, brandekolog på SLU! Du besökte nyligen det stora skogsområdet i Västmanland som eldhärjades under sommaren 2014. Hur ser området ut i dag? – Inom reservatsdelen är det i skogliga termer återbeskogat, trots att inga åtgärder har gjorts. 10-70 centimeter höga plantor av asp, sälg och björk växer tätt, men där finns också en viss inblandning av tall. Är det samma typ av träd som växer där nu, jämfört med innan branden? – Nej. Före branden dominerades skogen helt av tall, med ett visst inslag av gran och björk. Nu är det olika lövträd som dominerar i antal och storlek, men det kommer att förändras. På 50-års sikt är det troligt att skogen kommer att bestå mest av vårtbjörk och tall. Vilken typ av vegetation finns där i dag? – Första sommaren fanns många områden med örterna svedjenäva och brandnäva. I dag är marken täckt av störningsgynnade arter som mjölke och bergkorsört. Och så har det dykt upp flera olika ärtväxter från vilande frön i marken. Kan du kommentera återväxtens takt? – Jag skulle säga att återväxten är snabb, vilket är typiskt för ett brandområde som detta med stor påverkan på marken, vilket i sin tur har att göra med långvarig torka före branden.
Anders Granström, brandekolog på SLU. Foto: Ola Kårén

Anders Granström, brandekolog på SLU. Foto: Ola Kårén


Karin Montgomery

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Klas Ancker skriver:

    Branden var helt onödig.
    Försök på 200 000 plantor på 10 större försöksområden från Dalarna till Norrbotten visar att markberedning är onödig. Lika stor överlevnad (ca 80 %) och lika stor tillväxt med och utan markberedning. Det var en markberedningsmaskin som startade branden.