Påverkar kvinnors högre frånvaro under småbarnsåren deras möjligheten att inneha välavlönade jobb med höga krav på närvaro? Det har forskare tagit reda på i en ny rapport.

Rapporten från IFAU, Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering visar nedslående resultat. Kvinnors möjligheter till nyckelpositioner på arbetsplatsen minskar kraftigt efter första barnets födelse – jämfört med män.

– Vi kan inte veta om denna minskning beror på att kvinnorna till följd av större familjeansvar väljer bort den här typen av arbetsuppgifter, eller om arbetsgivarna väljer bort kvinnorna när de rekryterar till dem. Troligen är det en kombination. Mönstret är intressant och det bidrar sannolikt till att kvinnors inkomster halkar efter mäns. Arbete i nyckelpositioner är ofta förknippat med god löneutveckling och stabila anställningar, säger Olof Rosenqvist, forskare vid IFAU och en av rapportförfattarna.

– Förutom att peka på vikten av ett jämställt familjeliv där föräldrarna delar på ansvaret för barnen visar vår forskning att om fler arbetsplatser organiserades på ett sätt som minskade sårbarheten för oväntad frånvaro från arbetet skulle detta kunna innebära en jämnare inverkan av familjebildning på kvinnors och mäns inkomstutveckling, säger Lena Hensvik, professor vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet i ett pressmeddelande.