Extrakt har tidigare rapporterat om den välkända fröbanken på Svalbard, men visste du att alla nordiska fröer i det välskyddade valvet kommer från skånska Alnarp, där en identisk uppsättning av fröerna förvaras? Det är också här fröernas livsduglighet kontrolleras och säkerställs.

Fascinationen över fröbanken i Svalbard, som ska kunna stå emot både krig och naturkatastrofer, är kanske inte så överraskande. Verksamheten är en del av det arbete som bedrivs inom Nordiskt Genresurscenter – Nordgen - de nordiska ländernas gemensamma genbank och kunskapscenter för genetiska resurser. Organisationens huvudkontor finns i skånska Alnarp, och det är härifrån alla Nordgens fröer som lagras i Svalbard härstammar.

– Här har vi den största mängden fröer per accession, alltså unika fröprover, säger Johan Axelsson, som är ansvarig för frölaboratoriet.

I 56 stora frysar med en temperatur runt minus 18 grader förvaras fröerna i noggrant uppmärkta påsar.

– I varje frys ligger en sensor som larmar om temperaturen skulle stiga, säger Johan Axelsson och visar en rektangulär dosa.

Fröerna kontrolleras

Vart tionde år genomgår fröerna så kallade spridningstester, en avancerad procedur för att kontrollera att fröerna fortfarande kan ge växter. Första anhalt är ett kylrum, där fröerna tillsammans med vatten ska vakna till liv efter sin långa dvala.

Johan Axelsson, ansvarig för Nordgens frölaboratorie i Alnarp.

– Många av våra nordiska arter kräver kyla vintertid, så vi måste ”låtsas ha vinter” innan de kan gro.

Hur lång tid de behöver för att vakna varierar beroende på art. Spannmål behöver ungefär en vecka medan vilda arter kan behöva upp till ett halvår.

Nästa anhalt är så kallade inkubatorer, som liknar kylskåp, men innehåller starka ljusrör och värme.

– Temperaturen skiljer sig beroende på art, liksom hur lång tid de behöver på sig för att börja gro, säger Johan Axelsson.

Odlas upp på nytt

Om resultatet av ett spridningstest är önskvärd; att grodden tittar fram och hjärtbladen ser ut som de ska, så räknas fröet som livsdugligt och kan lugnt invänta nästa test om ytterligare 10 år.

Men om färre än 85 procent av fröerna klarar det första testet så görs det om, på samma sätt igen. Om även det nya testet visar mindre än 85 procent måste accessionen odlas upp för att producera nya vitala frön. Då är det viktigt att accessionerna inte korspollineras av andra plantor.

– För arter som vete, korn, havre, ärta är det inget problem då de är självpollinerade, men för andra arter så som gräs, kål och råg så krävs isolering av plantorna för att inte oönskad pollen ska nå blomman.

Gamla arter efterfrågas

De fröer som förvaras på Alnarp är torkade - från en vattenhalt på cirka 15 procent till under 7 procent. Därefter packas de i hermetiskt tillslutna påsar så att varken luft eller vatten kan komma in. Utöver att fröer förvaras i Alnarp hålls även en säkerhetskopia i Danmark och en i Svalbard.

– Allt som skickas till Danmark och Svalbard ska gå igenom samma procedur och förvaras i minus 18 grader, säger Johan Axelsson.

Att hålla reda på alla olika fröer är ett omfattande arbete, databasen är stor och fröer skickas till privatpersoner, forskning och till andra genbanker.

– Efterfrågan ökar på gamla sorter, både från privatpersoner och småskaliga bönder men också växtförädlingsföretag och universitet efterfrågar fröer. Det är många fröer som åker fram och tillbaka.

Vill säkra matförsörjningen

Fem personer arbetar på frölabbet i Nordgen i Alnarp, en person finns i Danmark.

– Jag är hortonom, men här finns även en språkvetare, lantmästare och en trädgårdsingenjör.

Det är de unika kunskaperna om fröer som främst efterfrågas vid anställning, men även personliga egenskaper som uthållighet och noggrannhet

– Det är en erfarenhet som tar många år att tillskaffa sig. Man måste vara bra på rutiner, och det är svårt att hitta personer som inte tröttnar på enformigt arbete.

Att det är ett viktigt arbete råder det dock ingen tvekan om.

– Det här är otroligt viktigt för att säkra matförsörjningen och för framtida utmaningar som torka, översvämningar och sjukdomar, säger Johan Axelsson.