Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har blivit större – det visar SMHI:s sammanställningar av mätningar de senaste åren.

Analyser av mätningar under 2018 och preliminära resultat för 2019 visar att den extrema syrebristen som observerats i Östersjön fortsätter.

– Vi ser en ny fas. I områden som tidigare bara haft syrebrist ser vi nu helt syrefria områden regelbundet, säger SMHI:s expert Lena Viktorsson i ett pressmeddelande.

I de södra områdena av Egentliga Östersjön; Hanöbukten, Gdanskbukten och Bornholmsbassängen, har syrebrist tidigare förekommit regelbundet under korta perioder i djupvattnet, men nu återfinns även helt syrefria områden regelbundet.

– Utbredning av syrebrist och syrefria områden har sedan 1999 legat på en konstant högre nivå än innan millennieskiftet. 2018 och 2019 var utbredningen ytterligare något högre än tidigare rekordnivåer, säger Lena Viktorsson, oceanograf vid SMHI.