Forskare i psykologi tar upp kampen mot psykisk ohälsa bland unga. Gymnasieelever ska på skoltid få träna upp sin förmåga att hantera stress och motgångar och diskutera andra sätt att tänka om sig själva och andra. Två skolklasser i Lund blir först ut att testa metoden.

I flera år har en forskargrupp vid Lunds universitet undersökt både psykisk hälsa och ohälsa bland unga och hur de utvecklas under skolåren. Fokus ligger på att förbättra psykisk hälsa och öka generellt välbefinnande. Gruppen tar därmed delvis ett omvänt grepp på problematiken.

– Det är en vanlig bild att psykiska hälsoproblem ökar bland barn och ungdomar i många utvecklade länder, inte minst bland tonårsflickor även om anledningarna inte är helt kända. Vi utforskar olika metoder för hur unga kan stärkas i sin förmåga att bemästra livets utmaningar, säger Eva Hoff, docent i psykologi, i ett pressmeddelande.

Idén är att inte gå omkring att vara lycklig hela tiden. Snarare handlar det om att bli mer autentisk.

– Vi människor är mycket mer mottagliga för negativa signaler än positiva. På så sätt riskerar vi får en skev uppfattning om oss själva och vår omvärld. Vi vill träna ungdomar att notera och förstärka det positiva, säger Mia Maurer, doktorand i psykologi.

Copingstrategier, självmedkänsla, positiv självförstärkning och inställningen att man vill kämpa hårdare går att lära ut och träna upp, enligt forskarna som nu alltså har utarbetat tio interaktiva lektionstillfällen som ska testas vid en gymnasieskola i Lund.