Hundägare har lägre risk att dö av hjärtsjukdom, enligt en ny studie. Hundägande minskar också risken för hjärtinfarkt och stroke hos ensamstående personer.

En ny studie visar att risken att dö av hjärtsjukdom är lägre hos hundägare. Forskarna bakom studien kommer från Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Stanford University och Sveriges Lantbruksuniversitet. De har använt information från nationella register för att studera kopplingen mellan hundägande och hjärtkärlhälsa. I ensamhushåll noterades också lägre risk för hjärtinfarkt och stroke hos hundägarna. – Ett mycket intressant fynd i vår studie var att resultaten var tydligast i ensamhushåll. Att vara ensamstående har tidigare rapporterats som en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom och det verkar som att en hund kanske kan neutralisera denna överrisk, säger Tove Fall, veterinär och docent i epidemiologi, Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande. – Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och sjukdomar i stora befolkningsgrupper. De kan dock inte ge svar på om och hur hundar faktiskt skyddar från hjärtsjukdom och förtida död. De associationer vi ser kan bero att hundar påverkar ägarens livsstil och välbefinnande positivt. Det kan också vara så att de personer som väljer att skaffa hund redan från början har lägre risk för hjärtkärlsjukdom exempelvis genom en aktiv livsstil, säger Tove Fall.