Prover från brännskadade patienter i krigets Ukraina visar skrämmande uppgifter om resistenta bakterier, enligt en ny vetenskaplig artikel.

– Jag är ganska hårdhudad och sett det mesta vad gäller patienter och bakterier, men jag har faktiskt aldrig stött på så här resistenta bakterier, säger Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet och överläkare vid Labmedicin Skåne.

Prover har samlats in från 141 krigsskadade patienter, majoriteten vuxna som sårats i kriget, men även nyfödda barn med lunginflammation.

– Nästan tio procent av proverna innehöll bakterier som var resistenta mot ”vår sista utvägs” antibiotikum, kolistin. Vi har sett något sådant fall i Indien och Kina tidigare, men inget som liknar detta. Hela 6 procent av alla prover var resistenta mot alla antibiotika vi testade, säger Kristian Riesbeck, i ett pressmeddelande.

Särskilt oroande är de så kallade Klebsiella pneumoniae-bakteriernas resistens, då de kan drabba personer med ett friskt immunsystem.

– Sådana här resistenta Klebsiella är det sällan man ser och inget vi förväntade oss. Det är många länder som nu skickar vapen och förnödenheter till Ukraina, men den här uppkomna situationen är minst lika viktig att hjälpa Ukraina med inför framtiden. Det finns en uppenbar risk att resistenta bakterier kan spridas vidare och detta hotar hela Europa, konstaterar Kristian Riesbeck.